نمایندگان ملت وظایف و اختیارات هیأت امنای مساجد را معین کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محراب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها وظایف و اختیارات هیأت امنای مساجد را تعیین کردند.

بر این اساس نمایندگی مسجد در برابر معاونت امور مساجد، مرکز امور مساجد و کلیه نهادها و مؤسسات و ادارات و همچنین تشکل‌های فعال در مسجد از جمله وظایف هیأت امنای مساجد خواهد بود.

همچنین تصمیم‌گیری و هماهنگی تشکل‌های داخل مسجد، مراقبت، نگهداری، انجام تعمیرات و تلاش در رعایت پاکیزگی و آراستگی مسجد، اخذ سند مالکیت و ثبت مسجد در معاونت و ثبت اموال منقول با مشخصات دقیق در دفتر اموال مسجد با رعایت ضوابط شرعی و مشارکت و همکاری در اجرای طرح و برنامه‌های لازم در امور فرهنگی-اجتماعی دیگر وظایف و اختیارات هیأت امنای مساجد را تشکیل می‌دهد.

بر اساس مصوبه نمایندگان تعیین محل مناسب با هماهنگی دستگاه ذیربط برای حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، آثار معنوی،‌مفاخر و نخبگان محل و ایجاد دفتر یادبود و نیز جلب کمک‌ها و مشارکت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور انجام فعالیت‌ها، تجهیز مسجد به فناوری‌های جدید متناسب با شئون مسجد از جمله اختیارات و وظایف هیأت امنای مساجد است.

مجلس شورای اسلامی همچنین پرداخت هزینه‌های ضروری و جاری مسجد و پرداخت حقوق و دستمزد به خادم یا خادمان مسجد و پیگیری بیمه آنها، همچنین تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورتحساب و تنظیم و نگهداری اسناد درآمد و هزینه مسجد را در زمره وظایف و اختیارات هیأت امنای مساجد برشمرد.

نمایندگان مجلس در ادامه این ماده از طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها مقرر کردند طرح دعوی و دفاع از حقوق مسجد و تغییر دعاوی مربوط به آن و در صورت لزوم انتخاب وکیل برای انجام امرو مذکور جزئی از وظایف و اختیارات هیأت امنا باشد.

در ادامه با رأی نمایندگان هیأت امنای مساجد مکلف شدند فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی را در اولویت قرار دهند.

براساس این خبر این ماده از طرح مذکور با ١٣٦رأی موافق، ٧ رأی مخالف و ٧ رأی ممتنع از مجموع ٢١٩نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

27214
تاریخ: جمعه 28 فروردین 1394  9:30 AM