انبوه بی شمار مردم مومن و انقلابی از سراسر كشور، امروز با اجتماع عظيم و پرشور خود در حرم مطهر امام خمينی(رض)، "وفاداری به امام" را به حبل المتين وحدت و سرافرازی ملت و مسئولان تبديل كردند، و با عزيز به عرش سفر كرده خود پيمانی دوباره بستند.

به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر به نقل از پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری ، حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اين اجتماع كم نظير، باور امام به "خدا، مردم و خود" را زمينه ساز پيروزی، تداوم و پيشرفت مقتدرانه انقلاب اسلامی خواندند و با بيان توصيه های مهم انتخاباتی خطاب به مردم و نامزدها افزودند: به ياری پروردگار ملت ايران ده روز ديگر حماسه ای پرشور می آفريند و از آزمون بزرگ 24 خرداد سرافراز و سربلند بيرون می آيد.
حضرت آيت الله خامنه ای قيام تاريخی 15 خرداد سال 42 را، مقطع بسيار مهمی در تاريخ ايران خواندند و افزودند: بعد از بازداشت امام (ره) كه پس از سخنرانی ايشان در سيزده خرداد 42 روی داد ، در پانزده خرداد موج عظيمی از حركت مردمی در تهران، قم و چند شهر ديگر براه افتاد كه پيوند مستحكم مردم با روحانيت و مرجعيت را به رخ حكومت طاغوت كشيد.
رهبر انقلاب اسلامی با تاكيد بر اينكه پيوند مردم با روحانيت ضامن پيشرفت اوج گيری و در نهايت پيروزی نهضت بود، گفتند: هنگامی كه مردم وارد ميدان می شوند و احساسات و انديشه آنها پشتوانه يك نهضت قرار می گيرد، آن حركت، ظرفيت ادامه يافتن و پيروز شدن را بدست می آورد.

حضرت ايت الله خامنه ای با اشاره به نمايان شدن چهره خشن  و بی رحم طاغوت ، در حادثه پانزده خرداد سال 42 افزودند: يكی از نكات مهم آن حادثه، سكوت مجامع و نهادهای بين المللی مدعی حقوق بشر بود كه به هيچ وجه اعتراضی از آنها شنيده نشد.
ايشان تاكيد كردند: برغم همه اين مسايل، امام خمينی (ره) به تنهايی اما به پشتوانه مردم، چهره يك رهبر آسمانی و معنوی، قاطع و مصمم را از خود به همه مردم و تاريخ نشان داد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سه باور مهم امام راحل (ره) تاكيد كردند: باور به خدا، باور به مردم و باور به خود، هر سه به معنی واقعی كلمه در وجود امام و تصميم امام و همه حركت های ايشان تجلی داشت.
حضرت ايت الله خامنه ای افزودند: امام خمينی (ره) با دل خود با مردم سخن گفت و مردم هم با جان خود به او لبيك گفتند و به وسط ميدان امدند و مردانه ايستادند و اين نهضت به تدريج به سمت پيروزی رفت و در نهايت هم بدون كمك هيچ كشوری ، به پيروزی رسيد.

رهبر انقلاب در تشريح سه باور عميق و سرنوشت ساز امام يعنی باور به خدا، باور به مردم و باور به خود افزودند: امام با همه وجود به پروردگار اعتماد و به تحقق وعده ياری خدا يقين داشت و به همين علت فقط و فقط برای خدا كار و حركت و اقدام می كرد.
ايشان افزودند: امام به ملت نيز عميقا "اعتماد و اعتقاد" داشت و بر اين باور بود كه ملت مومن باهوش و شجاع ايران اگر رهبران لايقی داشته باشد مثل خورشيد در ميدانهای مختلف خواهد درخشيد.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند: در چشم امام، مردم عزيزترين، و دشمنانِ ملت منفورترين بودند و اين باور يكی از علل اساسی ايستادگی و مقابله امام با سلطه گرانی بود كه با ملت ايران، دشمنی می كردند.
رهبر انقلاب در تشريح سومين وی‌ژگی امام يعنی باور به خود و اعتماد به نفس خاطر نشان كردند: امام "ما می توانيم" را در وجود ملت زنده كرد و توانايی های ذاتی ملت را در عرصه های مختلف به بروز و ظهور رساند.
ايشان با اشاره به رفتار شجاعانه امام در مقابل رژيم مستبد پهلوی، دوران انقلاب، دفاع مقدس و مقابله با ستم گران جهانی افزودند: شجاعت، قاطعيت و اعتماد به نفسی كه در گفتار و رفتار و تصميمات امام جاری بود بتدريج به ملت منتقل شد و اين ملت را به الگوی استقامت و بصيرت تبديل كرد.
رهبر انقلاب افزودند: در پرتو همين اعتماد به نفس و شجاعت بود كه امام هيچگاه حتی در آخرين روزهای حيات پر بركتشان، دچار ذره ای افسردگی و ترديد و وادادگی نشد بگونه ای كه بيانيه های سالهای آخر حيات ايشان، در سالهای آخر از سخنان و مواضع امام در سالهای آغاز نهضت، انقلابی تر و قوی تر بود.
ايشان با تشريح نتايج باور ملت ايران به شعار اساسی امام خمينی يعنی "ما می توانيم" افزودند: ملت ايران در پرتو "اعتماد به نفس"، اميد و توكل به خدا، يأس و نوميدی دوران ستم شاهی را كنار گذاشت و با افتخار آفرينی در عرصه های مختلف، خود را به نماد سرافرازی و پيشرفت تبديل كرد.
رهبر انقلاب نجات ايران از وابستگی شرم آور به آمريكا و انگليس، تبديل سران فاسد و خائن و شهوت ران به حاكمان برآمده از آرای ملت، تبديل ايران از كشوری عقب مانده به كشوری كه شتاب پيشرفت علمی آن يازده برابر متوسط جهانی است و دستيابی ايران به پيشرفتهای تحسين برانگيز در عرصه های سازندگی، علمی، پزشكی و آموزش عالی را از بركات حركت عظيمی خواندند كه امام راحل عظيم الشأن در پرتو باور به خدا، باور به ملت و باور به خود در ميان مردم بوجود آورد.
حضرت ايت الله خامنه ای با تاكيد بر اينكه پيشرفت ها و دستاوردهای سه دهه اخير نبايد مايه غرور كاذب شود، خاطر نشان كردند: ما اگر خودمان را با ايران دوران طاغوت مقايسه كنيم، اين افتخارات به چشم خواهد آمد اما اگر خود را با "ايران اسلامی مطلوب" كه جامعه ای همراه با عزت، رفاه، اخلاق و ايمان و معنويت است، مقايسه كنيم، قطعا راه طولانی در پيش داريم.
ايشان تاكيد كردند: اين راه طولانی اما پرافتخار با همان سه باور امام (ره) قابل پيمودن است و ملت ايران با برخورداری از جوانان مومن و با تمسك به اين سه باور، توانايی را دارد كه با سرعت و شتاب لازم به قله رفيع ايران اسلامی مطلوب دست يابد.
رهبر انقلاب اسلامی با تاكيد بر اينكه افق پيش روی ملت ايران ؟؟؟ پر از اميد است، افزودند: ملت، نقشه راه را نيزكه همان اصول امام است، در اختيار دارد.
حضرت ايت الله خامنه ای خاطر نشان كردند: اصول امام كه در سخنرانی های منتشر شده و مدون ايشان و وصيتنامه آن امام موجود است، همان اصولی است كه ملت عقب افتاده و وابسته ايران را به ملتی پيشرو و سرافراز و مستقل تبديل كرد.
ايشان يك نكته را هم متذكر شدند و گفتند: كسانی كه نام امام را بر زبان می آورند و به نام ايشان تمسك می جويند بايد به اصول و "نقشه راه امام" هم اعتقاد داشته باشند، زيرا حقيقت امام تنها با اصول و مبانی و نقشه راه آن عزيز قابل درك و قابل عمل می شود.
رهبر انقلاب اسلامی در تبيين اصول امام در زمينه های مختلف اصول امام در "سياست داخلی" را اينگونه بيان كردند: تكيه به رای مردم، تامين اتحاد و يكپارچگی ملت، مردمی بودن و غير اشرافی بودن حكمرانان و زمامداران، دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت، و كار و تلاش همگانی برای پيشرفت كشور.
حضرت آيت الله خامنه ای در خصوص اصول امام در "سياست خارجی" گفتند: ايستادگی در مقابل سياست های مداخله گر و سلطه گر، برادری با ملت های مسلمان، ارتباط برابر با همه كشورها به جز كشورهايی كه تيغ بر روی ملت ايران كشيده اند، مبارزه با صهيونيست، مبارزه برای ازادی فلسطين، و كمك به مظلومان و ايستادگی در برابر ظالمان، اصول امام در سياست خارجی است.
ايشان به اصول امام در عرصه "فرهنگ" نيز اشاره كردند و افزودند: اصول امام در اين بخش عبارتند از: نفی فرهنگ اباحه گری غربی، نفی جمود و تحجر، نفی رياكاری در تمسك به دين، دفاع قاطع از اخلاق و احكام اسلام، و مبارزه با ترويج فحشا و فساد در جامعه.
رهبر انقلاب اسلامی در خصوص اصول امام در عرصه "اقتصاد" نيز گفتند: تكيه به اقتصاد ملي  و خودكفايی، عدالت اقتصادی در توليد و توزيع، دفاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ سرمايه داری، احترام به مالكيت و سرمايه و كار، هضم نشدن در اقتصاد جهانی و استقلال در اقتصاد ملی اصول اقتصادی امام است.
حضرت آيت الله خامنه ای تاكيد كردند: توقع هميشگی امام از مسئولان اين بود كه با اقتدار و مديريت و با اداره عاقلانه و مدبرانه كشور، اين اصول را اجرايی كنند و به پيش ببرند.
ايشان با تاكيد بر اينكه، اين اصول نقشه راه امام بزرگوار است، خاطر نشان كردند: ملت ايران با ايمان راسخ و توانايی ها و استعدادهای خود و با همت جوانان و استفاده از نقشه راه امام می تواند راه طی شده در 34 سال گذشته را با قدرت و شتاب بيشتر ادامه دهد و به الگويی حقيقی و كامل برای ملت های مسلمان تبديل شود.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به انتخابات حساس يازدهمين دوره رياست جمهوری پرداختند و نكاتی را در اين خصوص ياداور شدند.
حضرت آيت الله خامنه ای انتخابات را مظهر هر سه باور امام دانستند و افزودند: انتخابات مظهر خداباوری است زيرا بر اساس تكليف بايد در سرنوشت كشور شركت كرد.
ايشان خاطر نشان كردند: انتخابات مظهر مردم باوری است زيرا در انتخابات، مردم خودشان مسئولان كشور را انتخاب می كنند.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: انتخابات مظهر خودباوری نيز می باشد زيرا هر رايی كه در صندوق انداخته می شود در واقع مشاركت و دخالت در سرنوشت كشور است.
حضرت آيت الله خامنه ای مهمترين موضوع در انتخابات را، ايجاد حماسه سياسی و حضور "پرشور و هيجانِ" مردم در پای صندوق های رای دانستند و تاكيد كردند: هر رايی كه مردم به يكی از هشت كانديدای محترم بدهند، دردرجه اول، رای به جمهوری اسلامی و رای اعتماد به ساز و كار انتخابات است.
ايشان خاطر نشان كردند: اين رای در درجه دوم ، رای به كسی است كه هر فردی بر اساس نظر و انتخاب خود، او را برای آينده كشور مفيدتر تشخيص داده است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دشمنان برای تبديل انتخابات به تهديدی بر ضد نظام، گفتند: آنها اميدوارند كه انتخابات، يا سرد برگزار شود و يا اينكه بعد از انتخابات فتنه ای بوجود ايد همانگونه كه در سال 88 روی داد اما دشمنان در طراحی خود اشتباه می كنند زيرا ملت ايران را نشناخته و روز 9 دی را فراموش كرده اند.
ايشان تأكيد كردند: به توفيق الهی و بر خلاف خواست و طراحی دشمنان انتخابات 24 خرداد، فرصت بزرگ نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: دشمنان تصور می كنند، اكثريتی خاموش و مخالف نظام در كشور وجود دارد در حاليكه آنها 22 بهمن را از ياد برده اند كه در 34 سال گذشته همواره جمعيت عظيمی در دفاع از نظام اسلامی به خيابانها امده و شعار " مرگ بر آمريكا" سر داده است.
ايشان با تاكيد بر اينكه بدخواهان ملت ايران و اتاق های فكر انها، برای سرد كردن فضای انتخابات به تبليغات دروغی و بی انصافانه ايی همچون مهندسی شدن انتخابات و مشروع و آزاد نبودن آن روی آورده اند، خاطر نشان كردند: در كجای دنيا به نامزدهای انتخابات، از چهره های معروف گرفته تا افراد گمنام، اجازه داده می شود كه بطور مساوی از رسانه ملی كشور استفاده كنند.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: در آمريكا و كشورهای سرمايه داری، اگر نامزدهای انتخابات عضو دو يا سه حزب نباشند و  مافيای ثروت و قدرت و شبكه صهيونيستها از آنها حمايت نكنند، به هيچ وجه امكان تبليغات ندارند.
حضرت آيت الله خامنه ای قانون را مرجع و حاكم واقعی روند انتخابات در ايران بر شمردند و تأكيد كردند: در جمهوری اسلامی تنها چيزی كه بر روند وارد شدن در عرصه انتخابات حاكم است قانون است و بر طبق قانون عده ای می توانند بيايند و عده ای نمی توانند ضمن اين كه كسانی كه تشخيص صلاحيت می دهند نيز بر طبق قانون مشخص هستند.
ايشان افزودند: دشمن بيرونی با چشم بستن بر اين واقعيات، تبليغات دروغين انجام می دهد و متاسفانه برخی "حنجره ها و قلم های بی تقوا" در داخل همان تبليغات را تكرار می كنند.
رهبر انقلاب اسلامی تاكيد كردند: ملت ايران به توفيق الهی و با حضور خود و عزم راسخ، به همه اين ترفندها، پاسخ قاطع و كوبنده خواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش ديگری از سخنانشان درباره انتخابات خطاب به نامزدهای انتخاباتی، چند توصيه مهم بيان كردند.
ايشان تأكيد كردند: نامزدهای محترم از هر چيزی كه می خواهند انتقاد كنند، اما متوجه باشند كه معنای انتقاد، بی انصافی، منفی بافی و سياه نمايی نيست بلكه جوهره انتقاد به معنای عزم و نيت و تلاش برای حل مشكلات و پيمودن راهی پر افتخار است.
حضرت آيت الله خامنه ای خاطر نشان كردند: اگرچه رسانه های بيگانه با غيض و غرض ورزی سعی می كنند اين سخنان من را به برخی نامزدها منتسب كنند اما اين حرفها متوجه نامزد يا نامزدهای خاصی نيست بلكه متوجه همه نامزدهاست.
ايشان افزودند: لازمه انتقاد، انكار جهات مثبت نيست بنابراين كسانی كه می خواهند اعتماد مردم را به خود جلب كنند نبايد برنامه ها و كارهای زير ساختی و برجسته ای را كه در اين دولت و دولتهای چند دوره گذشته انجام شده و موجبات پيشرفت كشور را فراهم كرده، انكار كنند.
حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به مشكلات اقتصادی از جمله گرانی و تورم افزودند: آرزوی ملت و همه ما اين است كه منتخب ملت در انتخابات 24 خرداد، حلّال مشكلات اقتصادی باشد اما نامزدها در بيان طرح های خود برای حل مشكلات اقتصادی، كارهای انجام شده را نفی نكنند.
توصيه انتخاباتی ديگر رهبر انقلاب به هشت نامزد، اين بود كه وعده های نشدنی ندهند.
ايشان خطاب به نامزدها افزودند: به گونه ای حرف بزنيد كه اگر خرداد سال آينده نوار حرفهای امروز شما را پخش كردند شرمنده نشويد و با بهانه گيری گردن اين و آن نياندازيد.
حضرت آيت الله خامنه ای اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسی را بسيار وسيع و فوق العاده دانستند و خاطر نشان كردند: تنها محدوديت رئيس جمهور «قانون» است كه البته قانون در واقع محدود كننده نيست بلكه هدايت كننده و نشان دهنده راه صحيح حركت است.
رهبر انقلاب اسلامی سپس از نامزدها دعوت كردند ضمن ارائه برنامه هايشان، چند قول اساسی به مردم بدهند: قول بدهند كه با "عقل و درايت" و "پشتكار و ثبات قدم" عمل خواهند كرد.
قول دهند از همه ظرفيتهای قانون اساسی برای انجام مسئوليت های بزرگ رياست جمهوری استفاده می كنند و قول بدهند ضمن مديريت اوضاع كشور، به مسئله اقتصاد كه به ميدان چالش تحميلی بيگانگان تبديل شده، توجه كافی خواهند كرد.
ايشان قول نامزدهای انتخاباتی به ملت برای پرهيز از حاشيه سازی و حاشيه پردازی را ضروری برشمردند و افزودند: لازم است به ملت قول بدهيد كه اگر انتخاب شديد دست اطرافيان و دوستانتان را باز نخواهيد كرد.
رهبر انقلاب قول نامزدها به مردم برای توجه كامل و پاسداری از منافع ملت در مقابل بيگانگان را، از ديگر تعهدات ضروری نامزدها خواندند و افزودند: برخی با تحليل غلط، می گويند برای كاهش عصبانيت دشمن بايد به او امتياز داد اما اين كارِ اشتباه، عملاً به معنای ترجيح منافع بيگانگان بر منافع ملت است.
ايشان خاطر نشان كردند: عصبانيت دشمن ناشی از وجود بالنده جمهوری اسلامی و ناشی از زنده بودن راه و ياد و اهداف امام در اذهان ملت است و تنها راه مقابله با آن تلاش بی وقفه برای حل مشكلات و "ا ستقلال و اقتدار ملی" است.
حضرت آيت الله خامنه ای در پايان سخنانشان تأكيد كردند: ده روز ديگر، روز امتحان بزرگ ملت ايران است كه اميدواريم به فضل پروردگار، ملت با ايجاد حماسه ای پر بركت و دارای نتايج درخشان، از اين آزمون بزرگ الهی نيز سربلند و سرافراز بيرون‌آيد.
در ابتدای اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خمينی توليت آستان مقدس حضرت امام خمينی(ره) در سخنانی واقعه ی 15 خرداد سال 42 را سرآغاز نهضت امام دانست و گفت: در شروع نهضت شرايط به گونه ای بود كه هيچ كس اساساً تصور نمی كرد كه انقلابی با رويكردها و جهت گيری های دينی به دست امام شكل بگيرد و پيروز شود.
وی اتكا و باور حقيقی امام به خدا را اساس حركت انقلابی حضرت امام توصيف كرد و افزود: امام خمينی(ره) نهضت را در شرايطی آغاز كرد كه اعتقاد به دين در شرق و غرب عالم در ضعيف ترين حالت خود قرار داشت.
سيد حسن خمينی همچنين با اشاره به انتخابات پيش رو افزود: اميدواريم كه همه ی آحاد جامعه بتوانند اين شرايط حساس مسئوليت خود را به خوبی بشناسند و به آن عمل كنند.

13920314_0222785
تاریخ: سه شنبه 14 خرداد 1392  1:06 PM