به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام برنامه لیالی قدر  بشرح ذیل می باشد:

شب نوزدهم جمعه ۱۰ فروردین

شب بیست و یکم یکشنبه ۱۲ فروردین

شب بیست و سوم سه شنبه ۱۴ فروردین

اذان مغرب ؛ ۱۸:۴۲

شروع نماز جماعت ساعت ۲۰

 ادعیه، قرائت سوره های وارده و نماز قضا تا ۲۳:۳۰

مناجات حضرت امیر توسط آقای ریاحی از ساعت۱۲ تا ۱۲:۴۵

سخنران مدعو از ساعت ۱ الی ۱:۴۵

روضه حاح حسن جلینی از ۱:۴۵ تا ۲:۱۵

احیا و قرآن سرگرفتن حاج آقا عظیمی از ۲:۱۵ الی ۳ بامداد

التماس دعا

WhatsApp Image 2019-09-01 at 22
تاریخ: چهارشنبه 8 فروردین 1403  1:37 PM