شفقنا- حضرت آیت الله جوادی آملی بیان کردند: شهید بهشتی در درس خصوصی مرحوم علامه شرکت می کرد. فهمش هم فهم خوب، سر تا پا ادب بود. سر تا پا نظم بود. سر تا پا حیا بود. بعد هم که در شورای عالی قضایی همکار ما شد، سر تا پا نظم بود. سر تا پا ادب بود. آدم این قدر مؤدّب؟ این قدر با ادب؟ این قدر رعایت همه شؤون را بکند؟ ادب حکیمانه نه ادب عامیانه!

او تربیت شده همین روایات است. این آیات و روایات می تواند این گونه افراد را تربیت کند. آن دینی که می گوید رها نیستند مردم، یک راهنما می خواهند و فقیه جامع الشرایط می خواهند، این گونه از مشاوران را هم تربیت می کند. آن وقت اداره اش سهل است. دیگر سخن از اختلاس نیست، سخن از نجومی نیست، سخن از بازیگری نیست. الآن وجود مبارک حضرت حضور کامل و حیّ حاضر دارد، منتها ما غائب هستیم! او ما را می بیند و همه امور را تحت سلطه دارد، ما غائب هستیم!

photo7908193732-1068x580
تاریخ: پنجشنبه 25 آبان 1402  11:26 AM