رئیس دفتر شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما و شاعر سرشناس کشورمان در ابیاتی به توصیف بعثت رسول ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلوات‌الله علیه پرداخته است.

شده ست ختم رسل سبز بر نگین محمد (ص)
زمین هر آینه گَردی ست از زمین محمّد (ص) 

خوشا به روز و به ماهی که روز و ماه تو باشد
خوشا به سال و به قرنی که شد قرین محمّد (ص)

خوشا به آن که دل و جان و روح او همه با اوست 
به عرصه عرصات است همنشین محمّد (ص)

ستاره می‌دمد از خاک آستانه کویش
بهار می‌چکد از جیب و از جبین محمّد (ص)

دخیل بسته‌ام امشب که عطر نور بگیرم 
از آستان محمد (ص) از آستین محمّد (ص)

اگر حسین (ع) و حسن (ع) چلچراغ خانه اویند 
علی (ع) و فاطمه (س) نورند، نور دین محمّد (ص)

قسم به آینه و نور و صبح و سکر سپیده
به  گل، به سبزه، به ریحان، به یاسمین محمّد (ص)

که دست، هیچ زمان از مرام او نکشیدم 
هزار مرتبه سوگند بر یقین محمّد (ص)

هزار مرتبه هورا و آفرین و سلاما
به هر که مدح علی (ع) گفت و آفرین محمّد (ص)

«علیُّ یُؤمِنُ بالله» بر نگین علی (ع) بود 
نوشته شد «صدق الله» بر نگین محمّد (ص) 

مده امانت دل را به دست هر کس و ناکس
تو هم امین خدا باش، هم امین محمّد (ص)

ز هوش می‌رودم چشم و دل به عرصه محشر
چو بنگرم به نگاه خدای بین محمّد (ص)

تمام بود و‌ نبودم، همه قیام و قعودم
فدای لحظه «ایاک نستعین» محمّد (ص)

13990823000329_Test_PhotoN
تاریخ: سه شنبه 10 اسفند 1400  1:17 PM