به گزارش خبرگزاری فارس، تازه‌ترین شماره از نخستین نشریه تخصصی فرق و ادیان، «روشنا» با موضوعاتی متنوع منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته ‌است. در این شماره نیز همچون شماره‌های پیشین، مجموعه مقالات، گزارش‌ها، یادداشت‌ها،‌ گفتار و مصاحبه‌هایی در حوزه‌های ادیان، بهائیت، انجمن‌ حجتیه، تصوف، مسیحیت تبلیغی و فرقه‌های‌نوظهور، به تازه‌ترین و مهم‌ترین مسائل مربوط به جریان‌های فرقه‌ای و اقلیت‌های دینی می‌پردازد.

همچنین مصاحبه تخصصی با رئیس امور ‌مساجد، گفت‌وگوی ویژه این شماره با حجت‌الاسلام‌ارزانی است.

در این شماره می‌خوانیم:

ادیان:
حصن‌ حصین|مصاحبه
تازه‌های نشر ارامنه|یادداشت
مدافعان جسم و جان|گزارش

بهائیت:
بهائیت در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران| مقاله
تلاش قطر برای دفع خطر|یادداشت
فرار از فرقه‌ای متعصب|مصاحبه
وطن دوستی و دیدگاه بهائیت نسبت به‌ آن|مقاله

انجمن حجتیه:
علیه‌ اتحاد|یادداشت
تربیت اجتماعی ‌انجمن|مقاله
انجمن‌حجتیه و مکانیسم سیاست‌ورزی|یادداشت

تصوف:
دختران رَز|مقاله
تصوف در افریقا|مقاله
عبدی از بکائون|یادداشت
سلسله یادداشت‌های سبک زندگی عارفانه|یادداشت

مسیحیت تبلیغی:
حقوق بشر ایرانی و مسیحیت تبلیغی|مقاله
تحریف «صدا»|یادداشت
حزب «دموکرات مسیحی»|گزارش

فرقه‌های نوظهور:
اوم، مراقبه ‌تروریستی|مقاله
لزوم معنویت‌زایی|مصاحبه
گرایش به عرفان‌های کاذب|یادداشت

14000621000305_Test_PhotoN
تاریخ: پنجشنبه 29 مهر 1400  1:38 PM