هشتاد و ششمین شماره فصلنامه تخصصی فرق و ادیان با عنوان «روشنا» در ۱۱۲ صفحه ویژه پاییز ۹۹ منتشر شد.

صاحب امتیاز این فصلنامه، موسسه مطالعاتی ـ تحلیلی فرق و ادیان (روشنگر) به مدیرمسئولی عمادالدین مرتضوی مجد و سردبیری فاطمه الهی است که برای یازدهمین سال منتشر می‌شود.

در این شماره گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی استاد اخلاق با عنوان «کنز مخفی» منتشر شده است. «پساکرونا و چالش دین شخصی»، «بهائیت به دنبال هویت‌سازی در کودکان»، «قمه‌زنی در ترازوی عقل و شرع»، «تصوف بازاری»، «تبشر دیالوگی»، «کودکان فرقه‌ای» از دیگر تیترهای مطالب این شماره فصلنامه روشناست.

گفتاری از حجت‌الاسلام محمدتقی سیفایی مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با عنوان «فرهنگ انقلاب، فرق و ادیان» و حجت‌الاسلام سروش استاد حوزه با عنوان «انجمن متحجریه» از دیگر مطالب این شماره است.

فصلنامه روشنا با قیمت ۱۵ هزار تومان در سراسر کشور عرضه شده است.

13991108000439_Test_PhotoN
تاریخ: دوشنبه 6 بهمن 1399  11:59 AM