از حدود ساعت 23 شب ۱۳۹۹/۶/۲۶  بتن ریزی طبقه همکف درمانگاه خیریه حضرت جوادالائمه (ع) آغاز گردید.

1
تاریخ: سه شنبه 1 مهر 1399  1:38 PM