به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام امسال که عزیمت هیات امکانپذیر نیست، به تاسی از ابتکار برخی از ذاکرین ، با دعوت از مداحان  بعد از ظهرها (حوالی ساعت ۱۹) روضه ای ۳۰ دقیقه ایی در مقابل بیت معزز شهدا قرائت خواهد شد.

به لطف الهی برنامه اجرای این فعالیت بشرح ذیل است:

روز دوشنبه ساعت ۱۹ مراسم روضه و تکریم شهیدان بدیعی، ملکی و مفاخری در مقابل بیت شهید بدیعی انجام می شود.مداح: حاج ابوالفضل همایی 

سه شنبه ساعت ۱۹ مراسم روضه و تکریم شهید امیرصوفی در مقابل بیت شهید  انجام می شود. مداح: برادر محسن خیرآبادی


چهارشنبه ساعت ۱۹ مراسم روضه و تکریم شهید وظیفه دان در مقابل بیت شهید  انجام می شود. مداح: برادر حاج اکبر ریاحی


پنج شنبه ساعت ۱۹ مراسم روضه و تکریم شهید قنبری در مقابل بیت شهید  انجام می شود. مداح: برادرعلی آریانی


حضور خادمین شهدا مزید امتنان است.

132
تاریخ: دوشنبه 3 شهریور 1399  1:01 PM