برنامه سخنرانی ها:

- جمعه هفتم صفر حجت الاسلام اعتماد
-  دهه دوم ماه صفر از دوازدهم الی بیست ویکم صفر حجت الاسلام مقدسی 
- ظهر اربعین حجت الاسلام زحمتکش
- ظهر بیست وهشتم صفر حجت  الاسلام نوری
- جمعه غروب بیست وهشتم صفر حجت الاسلام  مشکوه
- شب شهادت امام رضا( ع) حجت الاسلام مشکوه 
- ظهر شهادت امام رضا( ع) حجت الاسلام کرمی

 

برنامه مداحی :

روزاربعین: برادرریاحی
روز ۲۸صفر: برادرهمایی
روز ۳۰صفر: برادر بادکوبه

_MG_5318
تاریخ: شنبه 4 آذر 1396  1:04 PM