کتاب «نقد و بررسی انجمن حجتیه» اثر آرش رجبی در گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه به چاپ دوم خود رسید.

انجمن خیریه حجتیه مهدویه، از جریان‌های فکری، سیاسی و از خرده فرهنگ‌های روزگار ماست که در پهنای نیم قرن گذشته تاریخ این مرز و بوم، همواره در هاله‌ای از ابهام فرو مانده‌است. برخی با نگاه غرض آلود، از انجمن حربه‌ای برای راندن رقیبان و پوشاندن فعالیت‌های خود ساخته‌اند. برخی دیگر با نگاهی به غایت خوش بینانه، انجمن را متدین ناب و طرفدار انقلاب دانسته و از کژ رفتاری‌های آن چشم پوشیده‌اند. این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع گرایانه و منصفانه به واکاوی اندیشه‌ها و نقد عملکرد انجمن حجتیه بپردازد.

چاپ دوم کتاب "نقد و بررسی انجمن حجتیه" از هفت فصل مختلف، به شرح زیر تشکیل شده است.

فصل اول: شخصیت‌شناسی رهبر معنوی و فکری انجمن حجتیه

فصل دوم: انگیزه‌ها و ریشه‌های پیدایش انجمن حجتیه

فصل سوم: اساسنامه و چارچوب تشکیلاتی انجمن حجتیه

فصل چهارم: فراز و فرود انجمن حجتیه

فصل پنجم: اندیشه‌ها و انگیزه‌های مثبت انجمن حجتیه

فصل ششم: آسیب‌شناسی فکری و عملی انجمن حجتیه

فصل هفتم: انجمن حجتیه، مهدویت و حکومت اسلامی

چاپ دوم کتاب «نقد و بررسی انجمن حجتیه» اثر آرش رجبی، با قیمت ۱۸،۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به‌ وبگاه کانون اندیشه جوانیا سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه مراجعه کنند.

IMG12350726
تاریخ: دوشنبه 23 اسفند 1395  1:11 PM