بر اساس اعلام  و گزارش ارسالی به هیات امناء مسجد موسی بن جعفر علیه السلام در سال 1395 به منظور ارتقاء وضعیت ایمنی نمازگزاران این مسجد اقدامات زیر انجام شده است:

۱)عملیات نصب سیستم اعلام حریق به (سیستم درحال تست خطاهای احتمالی میباشد).
۲)کلیه کپسول های آتش نشانی مورد، نیاز،واصل و نصب گردید.
۳)کلیه شلنگ ها و کوبلینگهای آتش نشانی واصل و نصب گردید.
۴)کلیه وسایل اطفا اتومات حریق در آشپزخانه و موتور خانه به مسجد ارسال شده است.
۵)عملیات نصب منبع تحت فشار پمپ ها آتش نشانی انجام شد.

7
تاریخ: سه شنبه 24 اسفند 1395  1:10 PM