به گزارش خبرنگار اسراء نيوز: دكتر سيد ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي با حضور در بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء با حضرت ايت الله العظمي جوادي آملي ديدار و گزارشي از اقدامات صورت گرفته در ساماندهي وضعيت فضاي مجازي در کشور به محضر ايشان ارائه کرد.

حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي در اين ديدار با بيان اين مطلب كه «فضاي مجازي در حقيقت فضايي حقيقي است» اظهار داشتند:
هر جا که امکان بيان انديشه و نقل فکر باشد، آن مکان حقيقي خواهد شد، دين بهترين الگوها  را در اختيار انسان قرار مي دهد، علم حقيقي چيزي است که مسلمانان دارند ولي غربي ها ندارند، ولي ما دراين عرصه نتوانستيم از داشته هاي خود درست استفاده کنيم. اگر بتوانيم حقايق عالم خلقت و جهان هستي را درست و کامل به مردم برسانيم؛ قطعا مردم حرف حقيقت را خواهند پذيرفت.

اين مفسر قرآن با اشاره به اينکه کار دشمن تخريب فضاي حقيقي و ترويج فکر و انديشه بدلي بجاي اصل است، خاطر نشان کرد: اگر کار خود را در شناسايي فضاي حقيقي درست انجام دهيم نه تنها جاي نگراني نخواهد بود، بلکه مردم با داشتن فطرت پاک به سمت چيزهاي بدلي نخواهند رفت.
بنابراين اگر بتوانيم در اين فضاي حقيقي گام صحيح برداريم و به شناسايي زبان مشترک بپردازيم و آن را استخراج کنيم  قطعا جاي نگراني نخواهد بود چرا که مردم با داشتن فطرت پاک به سمت چيزهاي بدلي نخواهند رفت.
ايشان با اشاره به سوء استفاده برخي کشورهاي غربي از فضاي مجازي بيان داشتند:
غربي ها بيشترين استفاده را از اين فضا برده اند، غربي ها اگر چه از ما در اين عرصه پيشي گرفته اند؛ ولي جاي نگراني نيست، زيرا ما هم مي توانيم با بهره گيري از علوم حقيقي اين جايگاه را آن خود کنيم. هدف غرب از دست يابي به علم و تکنولوژي تنها سلطه طلبي است.
حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي با بيان اينکه اسلام بهترين الگوها را در اختيار ما گذاشته است، خاطرنشان کردند:
کار مسوولان، شناختن زبان مشترک و شناساندن امور حقيقي به جاي بدل است، فطرت همه انسانها پاک، آفريده شده و ما هم مردمان متدين و خوبي داريم؛ مهم اين است که بتوانيم با توليد علم حقيقي مناسب؛ مردم را از سرگرداني بيرون بياوريم تا از اين طريق درون آنها هم شکوفا شود.
ايشان در پايان اذعان داشتند:
مسير طولاني است و نيازمند به برنامه ريز دقيق تر و الگو سازي مناسب است. اگر نتوانيم الگوي درست به جامعه نشان دهيم مسلما  گرفتار آسيب هاي جدي خواهيم شد. دليل اينکه سازمان ملل موفق نيست بخاطر اين  است که نتوانسته با زبان مشترک با مردم صحبت کند؛ بنابراين ما مي توانيم از غربي ها بهتر باشيم و آن زماني ميسر است که بتوانيم  در معرفي خوبي ها و الگوي مناسب درست عمل کنيم.

1565880
تاریخ: سه شنبه 14 مهر 1394  10:41 AM