يک گروه شهرک‌نشين در سرزمين هاي اشغالي، خواستار آن شد به مناسبت روز عيد عرش يهوديان، به مسجد الاقصي حمله شود.


اين گروه که سازمان "رهبري يهود" نام دارد و شاخه اي از حزب ليکود است، با پخش اعلاميه هايي، شهرک نشينان را به يورش به مسجد الاقصي دعوت کرد. 


طرف هاي فلسطيني نيز از شهروندان خواستند با حضور در حرم قدسي مانع از ورود شهرک نشينان شوند. 
شخصيت هاي ديني، مقامات رژيم اشغالگر را مسئول عواقب تهديدهاي مستمر درباره يورش به مسجد الاقصي دانستند. 
در همين خصوص سازمان همکاري اسلامي، برگزاري کنفرانسي فوق العاده را به منظور بررسي راه هاي حمايت از مقدسات در برابر تجاوزهاي اسراييل، خواستار شد. 
هيئت اسلامي - مسيحي موسوم به «ياري قدس» درباره يورش به مسجد الاقصي هشدار داد و اين کار را نشان دهنده ميزان تندروي ديني رژيم اسراييل دانست. 
يک گروه شهرک‌نشين در سرزمين هاي اشغالي، خواستار آن شد به مناسبت روز عيد عرش يهوديان، به مسجد الاقصي حمله شود.
به گزارش مشرق به نقل از  العالم، اين گروه که سازمان "رهبري يهود" نام دارد و شاخه اي از حزب ليکود است، با پخش اعلاميه هايي، شهرک نشينان را به يورش به مسجد الاقصي دعوت کرد. 
طرف هاي فلسطيني نيز از شهروندان خواستند با حضور در حرم قدسي مانع از ورود شهرک نشينان شوند. 
شخصيت هاي ديني، مقامات رژيم اشغالگر را مسئول عواقب تهديدهاي مستمر درباره يورش به مسجد الاقصي دانستند. 
در همين خصوص سازمان همکاري اسلامي، برگزاري کنفرانسي فوق العاده را به منظور بررسي راه هاي حمايت از مقدسات در برابر تجاوزهاي اسراييل، خواستار شد. 
هيئت اسلامي - مسيحي موسوم به «ياري قدس» درباره يورش به مسجد الاقصي هشدار داد و اين کار را نشان دهنده ميزان تندروي ديني رژيم اسراييل دانست. 

برگرفته از پایگاه  مرکز رسیدگی به امور مساجد به نقل از  مشرق نیوز

تاریخ: سه شنبه 11 مهر 1391  1:39 PM