رئیس هیأت اجرایی انتخابات شورایاری‌ها از اعلام نتایج اولیه انتخابات شورایاری‌ها خبر داد.

به گزارش فارس، مرتضی طلایی، با تأکید بر اینکه نتایج اولیه انتخابات بر روی سامانه انتخابات شورایاری‌ها www.shorayaran.ir قرار گرفته است، گفت: این نتایج اولیه است و افرادی که شکایت دارند تا ۲ روز می‌توانند شکایت خود را اعلام کنند.

وی ادامه داد: ۵ روز هیأت نظارت شکایات را بررسی می‌کند و در روز سوم فروردین نتایج نهایی انتخابات اعلام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر بر اساس این نتایج آقایان افشار، مجدآبادی،حقیقی،مهنام،کارگر شریف،حسینی و جعفری اعضای جدید این شورا را تشکیل می دهند.

3f5f6028-8942-47a2-872c-b1b1e775822f
تاریخ: یکشنبه 24 اسفند 1393  1:58 PM