به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام در انتخابات چهارمین دوره شورایاری های محلات شهر تهران برادران ذیل کاندید شده اند که جهت اطلاع مخاطبین این مسجد، اسامی و کد انتخاباتی ایشان به ترتیب حروف الفباء اعلام می گردد:

1- افشاری حمید رضا 54485

2-توکلی فتحعلی (مشهور به فتاح) 44211

3-جعفری ولی اله 48905

4- حقیقی منصور 60782

5-عبدالهی سید مهدی 60162

6-عونی مسعود 49951

7-قنبری غلامحسین 56476

8-مجدآبادی فراهانی عباس 46354

گفتنی است انتخابات چهارمین دوره شورایاری های محلات شهر تهران در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

81483095-6235597
تاریخ: شنبه 16 اسفند 1393  1:01 PM