به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر، محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری محترم استاد رضاییان شنبه شب بعد از نماز عشاء در مسجد موسی بن جعفر علیه السلام برگزار می گردد.

images (1)
تاریخ: جمعه 3 مرداد 1393  1:52 PM