سال 1392 با برگزاری نشست وحدت آفرین یاران مسجد موسی بن جعفر علیه السلام به پایان رسید. 

اگر چه جای شهدای عزیز و یاران سفرکرده مان خالی بود، اما نیک می دانیم دعای خیر این عزیزان ضامن همدلی، انسجام و تعمیق برادری دینی خادمین بیت الله باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام می باشد.

هنگام تحویل سال یاد کنیم، شهدا و یاران سفر کرده مان را. 

نوروزتان مبارک . شاد و سربلند باشید.

پایگاه شهید خیر آبادی

تاریخ: پنجشنبه 29 اسفند 1392  1:18 PM