به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام ، هر هفته کرسی های تلاوت قرآن کریم در این مسجد برگزار می گردد.

بنا بر این گزارش، کرسی های تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان ممتاز و بین المللی و مردم علاقمند بعد از اقامه نماز جماعت عشاء به امامت حجة الاسلام عظیمی مطابق برنامه ذیل در مسجد موسی بن جعفر علیه السلام برگزار می گردد.(نام قاریان متعاقبا اعلام خواهد شد)

هفته  روز تاریخ قاری
اول دوشنبه    92/11/14   استاد ندایی
دوم جمعــه 92/11/18 استاد رضاییان
سوم جمعه 92/11/25 استاد پور زرگری 
چهارم دوشنبه 92/12/12 استاد ندایی
پنجم جمعه 92/12/23 استاد مشایخی
ششم چهارشنبه 92/12/28 استاد فردی

نشانی مسجد موسی بن جعفر(ع) : تهران، خیابان سبلان شمالی ، کوچه انقلاب ، کوچه بازرگان 

poorzargari
تاریخ: سه شنبه 8 بهمن 1392  1:17 PM