روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام ، برنامه و مسیر عزيمت هيات محبان  الحسين (ع) مسجد موسي بن جعفر (ع) به بيت معظم شهدا ، مساجد و تكايا در ماه محرم امسال را به شرح زیر اعلام کرد:

شب ششم : بازرگان ، مطلب نژاد ، آزادي ، صادقي (شهيدان نانكلي ، عسگري ، بسيط ، كريمي ) مسجد

شب هفتم‌ : بازرگان، مطلب نژاد،  ميدان شهيد نامجو ، كاوه شرقي ، نوع پرست  (شهيد موسوي)

شب هشتم : بازرگان ، مطلب نژاد، محسن آزادي (شهيدان نورعلي – وظيفه دان)، كوچه گلاب بخش (حاج محمد زماني) خ شهیدنوری، کوچه رانکوه، بازرگان – مسجد

شب تاسوعا : بازرگان ، خالقي (شهيدان خالقي ، امير صوفي ، موسي پور ، رضايي ، قنبري ، نظام آبادي) مطلب نژاد ، سبلان ، ده متري ، مسجد

روز تاسوعا : بازرگان ، یوسفی ،‌ ماندگار (شهيدان حاج آقايي ، مفاخري ، ملكي ، بديعي ، مجدآبادي، خيرآبادي ،  یعقو بيانفرد) – مسجد

شب عاشورا : بازرگان (شهيدان عليپور ، افشار ، بازرگان ، كرم الدين) اجاره دار ، ده متري ، نصرآبادي ، مسجد

روز عاشورا : بازرگان ، مطلب نژاد ، سبلان شمالي ، ده متري ، مطلب نژاد – مسجد

شام غريبان : بازرگان ، نوري (شهيدان مسكني ، سپهري ، عبادي) موسوي ، سبلان ، مطلب نژاد – مسجد

سوم امام : بازرگان ، مطلب نژاد ، سبلان ، ده متري ، مطلب نژاد – مسجد

 بنابر این گزارش ساعت حركت هیات راس ساعت 20 اعلام شده است.

روابط عمومي مسجد موسي ابن جعفر (ع)

تاریخ: جمعه 10 آبان 1392  1:00 PM