برنامه های فرهنگی مسجد در تابستان 92 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام، برنامه های فرهنگی مسجد موسی بن جعفر به شرح زیر می باشد.

 

1 برنامه هاي ويژه نونهالان و نوجوانان دختر

شنبه                 ساعت 30/17 30/19                  حفظ قرآن

شنبه                 ساعت 30/19 15/20                  آموزش بافتني  

يك شنبه            ساعت 19                                      خوشنويسي

دوشنبه             ساعت  19                                     آموزش نماز

سه شنبه          ساعت 30/17 30/19                  حفظ قرآن

سه شنبه          ساعت 30/19 15/20                  آموزش كاردستي

چهارشنبه          ساعت 30/19                                كارگاه قصه گويي

پنج شنبه           ساعت 19                                      آموزش نقاشي

 

2 برنامه هاي ويژه خواهران بزرگ سال  

شنبه                  ساعت 45/17 20     حفظ قرآن

يك شنبه             ساعت 10                   تجويد (  گروه مقدماتي و پيشرفته)

دوشنبه               ساعت 19                   جلسه اخلاق

سه شنبه            ساعت 45/17 20     حفظ قرآن

يك شنبه              ساعت 30/19             آموزش  سفره آرايي

چهارشنبه            ساعت 30/19             آموزش احكام 

 

3 برنامه هاي ويژه نونهالان و نوجوانان پسر شامل :

فعاليت هاي ورزشي ،‌اردويي ،‌ علمي و امور پرورشي


تاریخ: جمعه 21 تیر 1392  1:17 AM