بنا به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام ، واحد فرهنگی خواهران مسجد موسی بن جعفر علیه السلام در دهه اول محرم ، مسابقه بزرگ کتاب خوانی ویژه خواهران  برگزار مینماید.

 مسابقه بزرگ کتاب خوانی ویژه خواهران : کتاب احکام در خانه .

بانوان گرامی برای تهیه  کتاب ،  می توانند بعد از  نماز عشاء به واحد فرهنگی خواهران مراجعه نمایند.

تاریخ: چهارشنبه 1 آذر 1391  1:38 PM