روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام برنامه های عزاداری  هیأت محبان الحسین در ماه  محرم را به شرح زیر اعلام کرد:

1 – زیارت عاشورا به مدت 10 شب بعد از نماز عشاء توسط مداح اهل بیت حاج اکبر ریاحی

2 – مجلس روضه و عزاداری از شب اول محرم ساعت 30: 19  به مدت شش شب با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای واعظی و مداحی برادران حاج مجید بادکوبه و بهرام طاهر زاده

3 –  عزیمت هیأت عزاداری از شب هفتم محرم به مساجد ، تکایا و بیت معظم شهدا

4 - مجلس روضه ویژه خواهران از دهه اول از ساعت 9 الی 30 : 11 به مدت ده روز با قرائت زیارت عاشورا ، سخنرانی سرکار خانم جلینی و سخنرانی سرکار خانم میرزائیان و عزاداری ویژه تاسوعا و عاشورا توسط سرکار خانم کشاورز

5 – مسیرهای ویژه عزیمت هیأت عزاداری به مساجد ، تکایا و بیت معظم شهدا از شب هفتم

شب هفتم : کوچه بازرگان ، خیابان مطلب نژاد ، خیابان محسن آزادی ، کوچه صادقی ، مسجد موسی بن جعفر  ، شهیدان: نانکلی ، فیضی ، عسگری ، بسیط

شب هشتم : کوچه بازرگان ، خیابان مطلب نژاد ،کوچه قنبری ، سبلان ،  خیابان محسن آزادی ، خیابان دیلمی، کوچه بازرگان ، یوسفی ، کوچه ماندگار ، مسجد موسی بن جعفر  ، شهیدانوظیفه دان ، حاج آقایی، مفاخری، بدیعی، ملکی

شب (تاسوعا) نهم  : کوچه بازرگان ، کوچه خالقی ،  خیابان مطلب نژاد ، کوچه قنبری ، خیابان سبلان ، کوچه چشمی ،  خیابان دیلمی (نوری) ، کوچه بازرگان ، مسجد موسی بن جعفر  ، شهیدان : خالقی، موسی پور، امیر صوفی، رضایی، نظام آبادی، قنبری

روز تاسوعا : کوچه بازرگان ، خیابان مطلب نژاد ، ده متری ، کوچه شهید نصر آبادی ، کوچه شهید مجد آبادی، خیابان مطلب نژاد، مسجد موسی بن جعفر ،شهیدان :  خیر آبادی و یعقوبیان فرد، مجد آبادی

شب عاشورا : کوچه بازرگان ، خیابان شهید اجاره دار ، کوچه شهید بوریایی ، کوچه نصر آبادی ، مسجد موسی بن جعفر ، شهیدان: علی پور، کرم الدین، جلینی، بازرگان، افشار

روز عاشورا : کوچه بازرگان، خیابان مطلب نژاد ، کوچه قنبری ،  خیابان سبلان شمالی ، کوچه چشمی، خیابان دیلمی(شهید نوری)، کوچه بازرگان، مسجد موسی بن جعفر

شام غریبان: کوچه شهید بازرگان ، خیابان دیلمی، کوچه موسوی، خیابان سبلان شمالی، خیابان مطلب نژاد، مسجد موسی بن جعفر، شهیدان: سپهری، سجادی، مسکنی

شب هفت امام : کوچه بازرگان ، خیابان اجاره دار ، کوچه بوریایی ، کوچه نصرآبادی ، مسجد موسی بن جعفر

تاریخ: شنبه 20 آبان 1391  10:39 AM