مراسم شب خاطره با حضور رزمندگان دفاع مقدس و آزادگان مسجد موسی بن جعفر علیه السلام شنبه شب بعد از نماز عشاء 

برگزار می گردد.

تاریخ: جمعه 7 مهر 1391  1:12 PM