برنامه زمان بندی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام در لیالی قدر به شرح ذیل اعلام می گردد:

قرائت دعای جوشن کبیر بلافاصله پس از نماز عشا
مناجات حضرت امیر درمسج کوفه توسط برادر ریاحی ازساعت۱۲الی ۱
یک شبانه روز نمازقضا ازساعت ۱ الی ۱:۲۰
سخنرانی آقای لنگرودی ازساعت ۱:۲۰ الی ۲
روضه شهادت مولی الموحدین توسط برادر همایی از ساعت ۲ الی ۲:۲۵
مراسم قرآن به سر توسط آقای عظیمی از ساعت۲:۲۵ الی ۳
بطور قطع در سایه تلاش همه دوستان میتوانیم برنامه را سر موعد اجرا و به اتمام برسانیم.

ضمنا پذیرایی در خلال برنامه انجام خواهد شد.

default
تاریخ: سه شنبه 23 خرداد 1396  1:49 PM