به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر، مراسم شب قدر به شرح زیر در مسجد موسی بن جعفر برگزار می گردد:

دعای جوشن کبیر از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۴

مناجات حضرت امیر از ساعت ۲۴ الی ۱

نماز قضا از ساعت ۱ الی۱:۳۰

سخنرانی از ساعت ۱:۳۰ الی ۲:۱۵

قرآن سرگرفتن از ساعت ۲:۱۵الی۲:۳۰

عزاداری مولی‌الموحدین از ساعت ۲:۳۰ الی ۳ التماس دعا

تاریخ: جمعه 4 تیر 1395  1:42 PM