بنا به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام مراسم عزاداری بانوی دوعالم خانم فاطمه زهرا علیها سلام با حضور نمازگزاران در مسجد موسی بن جعفر برگزار می شود.

بنا به این گزارش برنامه هیات محبان الحسین علیه السلام از شب جمعه به مدت سه شب  با سخنرانی آقای قادری در ساعت 20:30 و مداحی برادر همایی در ساعت 21 برگزاز می گردد. 

مداحی برادر همایی روز یکشنبه بعد از سخنرانی و نماز ظهر و عصر خواهد بود.

تاریخ: سه شنبه 18 اسفند 1394  1:55 PM