در سوگ حضرت باب الحوائج

هیات محبان الحسین علیه السلام