ميلاد سرداران كربلاچهارشنبه ١٣ ارديبهشت ساعت ٢٠:٣٠حجت الاسلام حسينى اراكى برادر على آريانى
هیئت محبان الحسین