موسسه فرهنگی هنری سیمای ساجدین

نشانی پایگاه اینترنتی :  simayesajedin.ir

تلفن : 6- 88419555

فکس : 88404134

پست الکترونیکی : simayesajedin@chmail.ir

kanoon
  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین