برای مشاهده فهرست برنامه های مسجد برای مناسبتهای مختلف از طریق فهرست زیر نوع مناسبتها را انتخاب نمایید.

  • -
  • برنامه های مسجد موسی بن جعفر علیه السلام بعد از برپایی نماز مغرب و عشا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین