مسجد موسی بن جعفر علیه السلام در تاریخ 15 اسفند 1392 - یخش چهارم

_MG_2793 _MG_2800 _MG_2801 _MG_2806 _MG_2817 _MG_2853 _MG_2867 _MG_2889 _MG_2899 _MG_2995
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_MG_2793

_MG_2793