دیدار با خانواده معظم شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس مهر91

بیت شهید ملکی بیت شهید ملکی شهید ملکی و مرحوم ملکی پدر شهید بیت شهید ملکی بیت شهید افشار بیت شهید افشار بیت شهید افشار حاج آقا افشار پدر شهید افشار در حلقه نمازگزاران بیت شهید رضایی  شهید رضایی بیت شهید رضایی بیت شهید رضایی بیت شهید رضایی بیت شهید رضایی پدر شهید رضایی استقبال نمازگزاران از مراسم دیدار با خانواده معظم شهدا عزیمت به بیت شهید مجدآبادی بیت شهید مجدآبادی بیت شهید مجدآبادی بیت شهید مجدآبادی بیت شهید مجدآبادی شهید مجدآبادی حجة الاسلام عظیمی امام جماعت مسجد موسی بن جعفر دکتر مجدآبادی برادر شهید مجدآبادی استقبال نمازگزاران از مراسم دیدار با خانواده معظم شهدا
بیت شهید ملکی

بیت شهید ملکی