بسیج 88 ، مسجد موسی بن جعفر

نمایشگاه هفته بسیج نمایش حرکات رزمی اهدای جوایز توسط پدران معظم شهدا تقدیر از نوجوانان بسیجی
1 2 3 4
نمایشگاه هفته بسیج

نمایشگاه هفته بسیج