ساختارهاي فعلي مسجد موسي بن جعفر (عليه السلام)

 

   هيات امناء

   پايگاه بسيج شهيد خير آبادي

   موسسه فرهنگي ، هنري سيماي ساجدين

   هيات محبان الحسين (عليه السلام) ويژه برادران

   هيات محبان الزهرا (سلام الله عليها) واحد فرهنگي خواهران

   واحد خيريه حضرت جواد الائمه (عليه السلام)

  • -
  • تازه های پایگاه اطلاع رسانی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین