حاضرین، برادران:

زندیه،سجادافشار،سعیدقائدی،ترکی، وحیدافشار،صادقی، امیرصوفی،ابجدی،امیرحسین عزیزآبادی، سعیدابراهیمی،علی دماوندی.
ملاحظه: برادران مجدآبادی و سیدمحمدهاشمی هم میبایست در جلسه حضور بهم میرساندند که توفیق زیارتشان حاصل نشد.
دستورجلسه: امورجاری و بررسی تجمیع برخی وظایف خادمین هیات 
مصوبات:

۱)اعضا با تجمیع وظایف مسئول اجرایی هیات،مسئول مداحی موافقت نمودندبه همین منظور ناظم هیات مسئولیت هماهنگی قبل و حین اجرای مراسم عیات را بعهده دارد.
۲)ناظم هیات بمدت یکسال(تا آخرسال۹۷)عهده دار این مسئولیت میباشد.
۳اعضا با اکثریت آرا برادر وحیدافشار را بعنوان ناظم هیات انتخاب نمودند.
۴)مقررشد در شش ماهه دوم سال هیات راس ساعت ۲۰ با جلسه قرائت قرآن،قرائت زیارت آل یاسین یا زیارت عاشورا، سخنرانی و مداحی آغاز و حداکثر تا ساعت۲۱:۴۵ به اتمام برسد.
۵)استفاده بیشتر ازسایت مسجد برای تبلیغ فعالیتهای هیات،برای این منظور برادران سعید قائدی و امیرصوفی و هماهنگی لازم را با مدیریت محترم سایت مسجد برادر شریعتی بعمل آورند.

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین