عزیمت هیات محبان الحسین به منزل خادم الحسین مرحوم محمدزمانی2

00004_1

  • -
  • برنامه های مسجد موسی بن جعفر علیه السلام بعد از برپایی نماز مغرب و عشا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین