مسجد در آیینه رسانه ها

جهان نیوز 17 مرداد 1391 ...

تاریخ: 1392/6/9  1:26 PM

  • -
  • برنامه های مسجد موسی بن جعفر علیه السلام بعد از برپایی نماز مغرب و عشا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین