شماره  :       /93/7/م

 

                                                                                                  

صورتجلسه هیات امنای مسجد موسی ابن جعفر (ع)

حاضرین ، برادران : حاج آقا عظیمی، افشار، نقوی الحسینی ،   سید احمد هاشمی ، وظیفه دان ، سید محمد هاشمی ، حیدری ، عباسی ، سید ناصر هاشمی ، حقیقی ، مجدآبادی، قائدی

دستور جلسه : بحث پیرامون برنامه فرهنگی ، عمرانی سال 1394

برادر افشار اعلام نمودند این جلسه به بررسی عناوین برنامه های غیر جاری پرداخته می شود و انشاء ا... در جلسات آتی ، عناوین برنامه های مناسبتی در دستور جلسه قرار می گیرد.

اهم مطالب مطروحه :

1 لزوم پرداختن به شبهات فکری ، سیاسی و دینی جوانان.

2 تشکیل جلسات   آزاد اندیشی ، هم اندیشی) ، در طیف جوانان پیرامون موضوعات فرهنگی ، سیاسی

3 به موضوع آسیب های خانواده ، پرداخته شود.

4 تداوم تشکیل جلسات یاد یاران ضروری است.

5 دعوت از کارشناسان فرهنگی و سیاسی و فضای مجازی برای پاسخ ، شبهات

6 لزوم اختصاصی وقت بیشتر به زیارت عاشورا در دهه اول محرم.

7 لزوم آسیب شناسی در خصوص پدیده کاهش حضور جوانان در نماز جماعت و مناسبتها  ]غیر محرم و ماه رمضان[

8 لزوم تشکیل کار گروه فرهنگی مسجد

ملاحظه : جلسه آینده در خصوص پیشنهادها ی عناوین برنامه برگزار می شود.