حاضرين : برادران : عظیمی ، خدابخش ، سید محمد هاشمی ، نقوی الحسینی، حقیقی ، مجدآبادی ، افشار ، وظیفه دان ،‌ حیدری

دستور جلسه : برنامه سال 93 و امور جاری

اهم مطالب مطروحه :

1 بحث و بررسی پیرامون عناوین پیشنهادی برنامه 93

2 ارایه گزارش حاج آقا نقوی الحسینی از نشست مسئولین مالی مساجد

3 بحث پیرامون امور جاری مسجد

مصوبات :

1 برنامه سال 93 به تصویب رسید.

2 مقرر شده دهه سوم ماه مبارک رمضان بعنوان دهه قرآنی معرفی شود.

3 هزینه استفاده از فضای مسجد برای ختم 3/500/000 ریال تعیین گردید.

4 نسبت به تدوین قرارداد موقت ارسالی از سوی امور مساجد با برادران فراهانی ، کریمی ، خانم ملکی اقدام گردد.