حاضرين : برادران ،  عظیمی ، افشار ، خدابخش ، وظیفه دان ، قائدی ، سید محمد هاشمی ، حقیقی ، سید ناصر هاشمی ، مجدآبادی ، بهروز عباسی، سید احمد هاشمی

برادران ، نقوی الحسینی و شریعتی با اطلاع قبلی حضور نداشتند.

دستور جلسه : بررسی مشکلات مالی مسجد و مسایل جاری

اهم مطالب مطروحه :

1 ارایه گزارش جلسه شورای ائمه جماعات منطقه 7 در مسجد موسی ابن جعفر (ع)

2 ارایه گزارش اقدامات در خصوص جمع آوری کمک های ماهیانه مرتبطین با مسجد

1/2- توزیع تراکت بین نمازگزاران

2/2- توجیه حضوری مردم توسط برادر افشار

3/2- توجیه پیشکسوتا ن با ارائه پیامک و بصورت تلفنی توسط اعضاء

4/2- ارایه شماره حساب و کارت مسجد از طریق سامانه و پیامک به مرتبطین مسجد

3 شروع مجدد کرسی های تلاوت قرآن کریم 12 بهمن

مصوبات :

1 مقرر شد منابع درآمدی و سرفصل هزینه های مسجد در روی سایت قرار گرفته و به طریق مقتضی به اطلاع نمازگزاران و مرتبطین مسجد برسد.