حاضرين : برادران ،  افشار ،  خدابخش ، نقوی الحسینی، وظیفه دان، هاشمی (سیدمحمد) ، حقیقی ،‌ هاشمی (سید احمد) ،‌مجد آبادی ، هاشمی (سید ناصر)

ابتدای جلسه گزارش سرفصل بدهی های مسجد به شرح ذیل اعلام گردید :

1 بدهی بابت تعمیر و نگهداری چیلرها از ابتدای سال 92                                

2 بدهی بابت شستشوی فرش ها از سال 91                                                

3 بدهی بابت هزینه های محرم و صفر 92                                                   

4 بدهی به پیمانکار تاسیسات بابت تعمیر دستگاهها ناشی از اتصالی برق                  

5 بدهی به کانون سیمای ساجدین بابت استاد کلاس اخلاق خواهران                   

6 بدهی به سرکار خانم استاد عبهری بابت یکسال کلاس اخلاق                         

7 بدهی به کانون سیمای ساجدین بابت حقوق مستخدمه مسجد                          

سپس گزارشی از نحوة صرفه جویی در هزینه های مسجد به شرح ذیل ارایه شد :

1 براساس برنامه مصوب سال 92 مقرر شده در شهادت ائمه فقط مداح ، در ولادت ها فقط سخنران و در مناسبتهای اولویت یک بصورت تلفیقی از مداح و سخنران دعوت شود.

2 در سال جاری برنامه محفل انس با قرآن کریم به دلیل صرفه جویی بصورت کامل اجراء نگردیده است.

3 بواسطه قبول زحمت حاج آقا عظیمی ، و برادران جوزی زاده ، معینی ،‌طاهریان برای دعای ندبه ، جزء در چهار هفته از مداح مدعو استفاده نشده است.

4 دعوت از سخنران ها در دهه دوم ماه محرم و دهه آخر ماه صفر انجام نشده است.

5 پذیرایی اکثر مناسبت ها بصورت عادی (صرفاً  قند و چای) انجام می شود.

6 علیرغم برنامه مصوب ، اکثر ایام ولادت و شهادت ائمه (ع)  بدون دعوت از سخنران،  حاج آقا عظیمی قبول زحمت فرموده اند.

7 در بخش های اردویی ، نونهالان و امور ورزشی جوانان مرتبط که جزء برنامه های مصوب نیز می باشد ، نتوانسته ایم کمک قابل توجهی داشته باشیم.

8 ضمن کاهش میزان اطعام ماه محرم و حذف برنج و گوشت از مواد اولیه اطعام ، صرفه جویی قابل ملاحظه ایی انجام شده

پس از ارایه گزارش مذکور و بیان نقطه نظرات اعضاء موارد ذیل به تصویب رسید :

1 نسبت به توجیه نمازگزاران مبنی بر لزوم ارایه کمک های ماهیانه اقدام شود.

2 توزیع اسامی ، پیشکسوتان و جوانان بین اعضاء برای پیگیری جمع آوری کمک های ماهیانه

3 برای سالروز شهادت امام رضا (ع) توزیع بروشور و توجیه نمازگزاران توسط حاج آقا عظیمی و حاج آقا مشکوة شانجام شود.

4 پیگیری اخذ کمک از سازمان های دولتی مانند اوقاف ، امور مساجد و شهرداری در دستور کار اعضاء قرار گیرد.

در پایان برادر افشار از اعضاء بویژه برادر مجدآبادی درخواست نمودند ، تا پایان سال مسئولیت هیات امناء مسجد را به عهده بگیرند ،  که مورد قبول واقع نشد.