حاضرين : برادران ، عظيمي ، افشار ، خدابخش،‌  عباسي ، مجد آبادي ،وظيفه دان ، حيدري ، سيد احمد هاشمي ، حقيقي ، سيد ناصر هاشمي

دستور جلسه : برنامه هاي ماه محرم و مسايل جاري

اهم مطالب مطروحه :

1   مرور برنامه هاي مصوب سال 92 در خصوص ماه محرم و اعلام هماهنگي هاي انجام شده در خصوص دهه اول محرم به
شرح ذيل :

1/1- دعوت از آقاي رياحي براي اجراي زيارت عاشورا پس از نماز عشا به مدت 10 شب

1/2- دعوت از آقاي آئيني براي روضه پنج شب اول در حسينيه

1/3 دعوت از سخنران در دست پيگيري است.

2 بيان دلايل آقاي عظيمي در خصوص انصراف آقاي گودرزي از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

مصوبات :

1 با توجه به بازگشايي مسيرها ، حركت هيات در دهة اول از شب پنجم انجام خواهد شد.

2 روضه و سخنراني دهه اول ، از ساعت 15/19 در حسينيه با مديريت جوانان هيات محبان الحسين (ع) انجام خواهد
شد.

3 نظر به انتقال محل سكونت خادم به خارج از مسجد ، نسبت به جذب سرايدار به منظور نگهباني از پس از نماز عشا
تا نماز صبح اقدام گردد.