حاضرين : برداران ، حاج آقا عظيمي ، مجد آبادي، هاشمي (سيد محمد) حقيقي ، وظيفه دان ، هاشمي (سيد ناصر) ، نقوي الحسيني

 دستور جلسه : جمع بندي برنامه هاي ماه مبارك رمضان و امور اجرايي

اهم مطالب مطروحه :

1 – برنامه ليالي قدر فشرده بود، بايستي وقت بيشتري براي فراهم شدن مقدمات اجراي نماز قضاء در نماز گرفته شود.

2 – براي مشخص شدن آمار غذا مي توان هنگام ورود به مسجد كارت هاي شماره دار توزيع نمود. البته توزيع غذاي خواهران نيز از داخل مسجد انجام شود مناسب تر مي باشد.

3 – زمان شروع نماز جماعت در ماه مبارك رمضان منظم نبود.

4 – تجمع هاي مقابل مسجد كه شامل جوانان و نونهالان مي شد ، موجبات شلوغي و نارضايتي افراد داخل مسجد را فراهم مي آورد.

5 – ضمن تشكر از حاج آقا عظيمي برنامه قرآن سرگرفتن كوتاه و منظم بود ، البته مي توان مداحي شب هاي قدر را برگزار نكرد.

6 –استفاده از ساير مداحان مسجد مطرح شد، البته قبلاً نيز دعوت و صحبت شده كه در صورت نياز مجدداً اقدام خواهد شد.

7 – برخي از برداران ، قرآن پس از نماز را با كيفيت مناسب قرائت نمي كنند كه نياز است برادر حقيقي رسيدگي و در صورت لزوم اين‌ آقايان توسط ، اساتيد ، توجيه و آزمايش لازم را انجام دهند.

8 – هيات امناء در خصوص رفع كمبود منابع مالي تلاش نمايند.

9 – با تلاش برادر نجفي ، در روزهاي ماه مبارك رمضان برنامه هاي فرهنگي مناسبي براي نونهالان انجام مي شد.

مصوبات :    جلسه مصوبه اي نداشت.