حاضرين : برادران حاج آقا عظيمي ، حقيقي ، هاشمي (سيد ناصر) ، نقوي الحسيني، خدابخش ، حيدري ، وظيفه دان ، هاشمي (سيد احمد) ،‌هاشمي (سيد محمد) ، افشار

الف دستور جلسه :

1 برنامه هاي ماه مبارك رمضان            

ب : اهم مطالب مطروحه :

1 پرداختن به دهة تكريم مساجد در روزهاي باقيمانده ماه شعبان

2 دهه اول از آقاي پورموسوي براي سخنراني دعوت شده است.

3 – آقاي شيخ حسين انصاريان دعوت مسجد موسي ابن جعفر (ع) را پذيرفته و در شب اول ماه مبارك رمضان براي سخنراني ميهمان مسجد خواهند بود.

4 -  تاكيد بر نظم در امر پذيرايي ليالي قدر ، برنامه هاي افطاري ، سحري و تعيين افراد مشخص براي پذيرايي

5 – براي كساني كه براي اولين بار روزه مي گيرند ، برنامه خاصي داشته باشيم.

6 – با توجه به طولاني بودن روزهاي ماه مبارك رمضان ، مشكل فشردگي برنامه ها را حل كنيم.

7 – روش هاي شاد برگزار شدن برنامه هاي ماه مبارك رمضان مشخص گردد.

مصوبات :

1 – نماز جماعت مغرب و عشاء يكساعت پس از اذان و افطار برگزار شود.

2 – برنامه دعاي كميل ، افتتاح  و مجير در شب هاي ماه رمضان اجراء شود.

3 – دعوت از قاريان بين المللي در دستور كار قرار گيرد.

4 – در صورت تمايل بانيان ، برنامه هاي افطاري و سحري برگزار شود.

5 – مقرر شد براي جلوگيري از طولاني شدن وقت بين دو نماز ،‌برخي از ادعيه و نمازهاي مستحبي اجراء نشود.