حاضرين : برادران ، حاج آقا عظيمي ، افشار ، شريعتي ، نقوي الحسيني ‌،‌ خدابخش ، مجدآبادي ، حيدري ، سيد احمد هاشمي ، عباسي ، سيد ناصر هاشمي ، حقيقي

دستور جلسه :

1 – تصويب برنامه هاي سال 91

2 – تعيين ميزان درآمد ختم در سال جاري

3 – تعيين حقوق خادمين (برادر و خواهر) در سال جاري

4 – ارايه راه كارهاي لازم براي تداوم فعاليت هاي هيات محبان الحسين (ع) توسط شورايي مركب از جوانان

5 – نحوه تشكيل شوراي مشورتي فرهنگي (كارگروه فرهنگي) براساس تدابير اعلام شده از سوي امور مساجد

6 – ارايه راه كار براي ايجاد درآمد پايدار براي مسجد

اهم مطالب مطروحه :

1 – تشكر از حاج آقاي نقوي الحسيني براي تدوين گزارش مالي فصل

2 – تقدير از زحمات دست اندرکاران سایت مسجد

3 – تاكيد بر همه پوشاني فعاليت هاي مسجد ،‌كانون و بسيج

4 – تاكيد بر روشنگري براي افزايش حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهور آينده

5 – توجه بيشتر به افزايش كيفيت پذيرايي صبحانه دعاي ندبه

6 – ارايه گزارش وضعيت مالي مسجد توسط برادر افشار به شرح ذيل:

1/6 – براساس گزارشات و ترازهاي مالي كه بصورت نوبه اي ارايه شده است منابع درآمد مالي مسجد عبارتست از :

1/6 - كمك هاي ماهانه نمازگزاران و بانيان كه تقريباً بالغ بر 21000000 ريال مي شود.

3/6 - كمكهاي موردي و متغير اوقاف ، امور مساجد ، مركز فعاليت هاي ديني شهرداري و دستگاههاي دولتي : اينگونه كمك ها بعنوان منابع درآمد پايدار شناخته نمي شود و بر حسب رايزني امام جماعت و هيات امناء از يك سو و سياست هاي مالي مراكز مذكور متغير مي باشد.

4/6 - درآمد ختم : كه با توجه به موقعيت مسجد و مشكل پارك خودرو در كوچه هاي اطراف مسجد و مشكلات مالي برخي از بازماندگان قابل تحقق نبوده و از رونق خاصي برخوردار نمي باشد.

5/6 - درآمد موقوفه حاج آقا شاهي و حاجيه خانم اكبري : اينجانب در نظر دارم پس از اربعين درگذشت حاجيه خانم اكبري، نسبت به اجاره موقوفه به اشخاص حقيقي اقدام نمايم، البته براساس نظر وقفنامه تنها بخشي از درآمد ملك وقفي براساس صلاحديد متولي صرف هزينه هاي جاري مسجد خواهد شد و الباقي بايستي براساس نظر واقفين صرف، امور خيريه ، برگزاري عزاداري در فاطميه و يا محرم و تعميرات ملك مذكور شود. فلذا پس از برآوردهاي لازم ميزان وجه واريزي به حساب مسجد اعلام خواهد شد.

6/6 – براساس هزينه هاي سال 91 ، برآورد هزينه هاي جاري مسجد در سال 92 بالغ بر 35400000 ريال مي شود  كه با عنايت به درآمد حاصله از كمك نمازگزاران و بانيان بالغ بر 14400000 ريال در هر ماه كسري بودجه داريم.

هزينه هاي جاري شامل : (حقوق خادمين ، شارژ سايت ، شارژ سامانه ، كلاس قرآن برادران، كلاس قرآن خواهران ، ملزومات اداري ، اياب و ذهاب اقاي خدايي، پيمانكاران ، تعميرات و نگهداري آسانسور ، چيلر ، شركت خدماتي ، پذيرايي بعد از نماز عشاء ، پذيرايي دعاي ندبه دعوت از قاريان در جمعه آخر هر ماه ، دعوت از مداحان براي برخي جمعه ها  (ندبه) ، فرهنگي ، تبليغات ، مكالمه تلفن و تعميرات جزيي تاسييسات (شيرآلات ، موتورخانه ، چيلر ، خريد لامپ برق ....)

7/6 – برآورد هزينه هاي برگزاري مناسبت هاي درجه يك (همراه : اطعام) مناسبت هاي درجه 2 (پذيرايي ساده ) ،‌ مداحان ، سخنراني و برخي فعاليت هاي فرهنگي بصورت جداگانه در جدول برنامه ها درج گرديده است.

 

مصوبات :

1 – برنامه پيشنهادي سال 92 به تصويب رسيد.

2- تجليل از چهره هاي ماندگار (پير غلامان اهل بيت (ع) ) در برنامه سال 91 درج شود.

3 – مبلغ دريافتي بابت برگزاري ختم در سال 92 ، دويست هزار تومان تعيين گرديد.

4 – هیات امنا با افزايش حقوق خادمين و هزینه اياب و ذهاب حاج آقا خدايي موافقت نمود.

دستور جلسه آينده :

1 – استماع گزارش برادر حيدري از صندوق نور الرضا (ع)

2 – استماع گزارش برادر هاشمي از برنامه هاي كانون در سال 92

3 – ارايه راه كارهاي لازم براي تداوم فعاليت هاي هيات محبان الحسين (ع)

4 – تشكيل شوراي مشورتي فرهنگي (كارگروه فرهنگي) براساس تدابير اعلام شده از سوي امور مساجد

5 – ارايه راه كار به منظور ايجاد درآمد پايدار براي مسجد