دستور جلسه :  روند پيشرفت برنامه سال 91 و امور جاري

حاضرين : برادران ، حاج آقا عظيمي ، وظيفه دان ، سيد محمد هاشمي ، مجدآبادي، سيد احمد هاشمي ، افشار ، سيد ناصر هاشمي  

اهم مطالب مطروحه :

1 روند پيشرفت برنامه هاي جاري و اجراء برنامه در مناسبت ها ، مثبت ارزيابي مي گردد.

2 نماز گزاران از ارتقاء كيفيت سخنران هاي مدعو راضي مي باشند.

3 بواسطه فشردگي برنامه ها ، شاهد كاهش دعوت از قاريان بين المللي مي باشيم.

4 فعاليت هاي فرهنگي و جلسات ديني خواهران با گسترش كمي و كيفي همراه مي باشد.

5 جلسه همياري مسجد و مدرسه برگزار شده و ارتباطات مناسبي با مديران مدارس براي فعاليت هاي فرهنگي و جذب  نونهالان به مسجد در حال انجام است. البته توجه به ارتقاء بنيه تحصيلي و فعاليت هاي ورزشي از نونهالان و جوانان در دستور كار قرار دارد.

6 بواسطه تلاش برادر شريعتي ، (مدير محترم سايت )، پيشرفت قابل توجهي در اداره سايت مشاهده مي شود.

7 لزوم آماده سازي فضاي مناسب براي كلاسهاي ديني واحد خواهران

8 –تاکید براجراي طرح برگزاري جلسات هيات امناء در حضور نمازگزاران.

9 رئوس برنامه هاي دهه آخر ماه صفر به اطلاع اعضاء رسيد (برنامه هاي دهه آخر صفر در سايت قرار دارد)

 

مصوبات :

1 ايجاد فضاي فرهنگي چند منظوره (كتابخانه ، برگزاري كلاس ها) در طبقه سوم براي فعاليت هاي فرهنگي خواهران

2 برگزاري جلسه بعدي هيات امنا در حضور نمازگزاران با پرسش و پاسخ در تاريخ جمعه،‌ 29/10/91

3 تدوين برنامه هاي سال 92 دستور كار جلسه بعدي هيات امناء در تاريخ چهارشنبه ، 23/12/91 مي باشد.

4 بكارگيري يك مستخدم خواهر ، براي پذيرايي كلاسهاي ديني و نظافت شبستان خواهران