دستور جلسه‌ : برنامه‌هاي‌ ماه‌ محرم‌   

حاضرين‌ : برادران‌ حاج‌ آقا عظيمي‌، نقوي‌الحسيني‌، قائدي‌، ابراهيمي‌، سليمي‌، سيد محمدهاشمي‌، حقيقي‌، سيد احمد هاشمي‌، افشار ، مجدآبادي‌ ، سيد ناصر هاشمي‌

 

اهم‌ مباحث‌ مطروحه‌ :

 1 ـ مرور رئوس‌ كلي‌ برنامه‌هاي‌ مصوب‌ سال‌ 91 در خصوص‌ ماه‌ محرم‌

2 ـ اعلام‌ هماهنگي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ با مداحان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ :

            - برگزاري‌ زيارت‌ عاشورا در دهه‌ اول‌ توسط‌ برادر رياحي‌ بعد از نماز عشاء

            - برگزاري‌ مراسم‌ عزاداري‌ در شش‌ شب‌ توسط‌ برادر بادكوبه‌ و برادر طاهرزاده

            - برگزاري‌ مراسم‌ عزداداري‌ از شب‌ هفتم‌ توسط‌ برادران‌ ، آرياني‌، طاهرزاده‌ ،  محسن‌ رياحي‌     

3 ـ تاكيد بر تلاش‌ هيات‌ امنا براي‌ جذب‌ كمك‌ مالي‌

4 ـ تلاش‌ در جهت‌ برگزاري‌ مراسم‌ عزاداري‌ نونهالان‌ در دهه‌ اول‌

5 ـ برگزاري‌ مراسم‌ عزاداري‌ خواهران‌ از 5 روز دوم‌ دهه‌ اول‌

 

مصوبه‌ :

براي‌ كمك‌ به‌ مراسم‌ مداحي‌ در بيرون‌ از مسجد نسبت‌ به‌ جذب‌ مداح‌ اقدام‌ شود.