حاضرین:  برادران  عظیمی ، حقیقی ، عباسی (حاج مراد) ، افشار ، هاشمی (سید احمد)  

دستور جلسه:  عناوین برنامه های ماه رمضان و مسایل جاری مسجد

  

الف)  اهم مطالب مطروحه:

1- عناوین برنامه های ماه رمضان مانند سال گذشته انجام خواهد شد.

2 در خصوص اجرای مراسم ماه مبارک رمضان و لیالی قدر تابع مقررات ستاد ملی کرونا و اعلام امور مساجد هستیم.

3 برنامه های دعای ندبه بصورت منظم انجام می شود ، البته به واسطه شرایط کرونایی استقبال زیاد نیست.

4 مرحله پنجم توزیع ارزاق در سال 1400 انجام شد.

5 در شش ماه دوم سال تاکنون 5 بیمار با کمک خیریه مسجد از بیمارستان ترخیص شده است ، 24 مورد تامین دارو و 7 مورد داروی خاص تامین شده است.

6 برابر ضوابط بانک مرکزی مساجد بایستی برای صدور چکهای صیادی دارای شناسه ملی ، شناسه ثبت و تاریخ ثبت باشند.

لذا از آنجائیکه امور مساجد در جریان این ضوابط نبود ، مراتب از سازمان اوقاف پیگیری شده و منتظر نتایج حاصله می باشیم.

7 فعلاً  امکان دریافت دسته چک صیادی به نام مسجد مقدور نمی باشد،  فلذا پیشنهاد شد بصورت موقت نسبت به بازگشایی حساب کوتاه مدت حقیقی اقدام شود.

8 مشکل دستگاه کارتخوان مسجد هم مطرح شد ، از آنجائیکه مساجد فاقد پرونده مالیاتی می باشند ، فعلاً پوز مسجد با پرونده  مالیاتی مسئول هیات امناء مرتبط و از قطع آن جلوگیری شد.

9 مشکلات موتورخانه مسجد و لزوم تعویض دیگ چدنی و متعلقات آن مطرح گردید.

10 پیشنهاد شد به دلیل کاهش نذورات و عدم استفاده از دستگاه کباب زن نسبت به فروش دستگاه کباب زن و استفاده از وجوهات مربوطه برای موتورخانه یا سایر اقلام سرمایه ای  اقدام شود.

 

 

مصوبات:

الف : برنامه های ماه رمضان

۱) اقامه نماز مغرب و عشا یکساعت بعد از اذان مغرب و افطار

۲) برنامه های هفتگی در ماه رمضان انجام میشود.

۳)درصورت تامین منابع مالی برای جمعه شبها سخنران دعوت شود.

۴) در صورت بهبود شرایط کرونایی جلسه قران خواهران انجام میشود.

۵) برنامه لیالی قدر:

دعای جوشن کبیر

نماز قضا

مناجات حضرت امیر

سخنرانی

روضه

قرآن سر گرفتن

درصورت مساعدت بانیان برنامه های  افطاری در قالب سحری و بیرون بر انجام میشود.

تبصره:

اجرای برنامه های ماه رمضان تابع تصمیمات نهایی ستاد ملی کرونا و امور مساجد میباشد.

 

ب) مصوبات امور جاری مسجد:

۱) باتوجه به مشکل مالیاتی و چکهای صیادی، ضمن حفظ حساب موجود،  نسبت به افتتاح حساب پس انداز کوتاه مدت توسط آقایان افشار و عظیمی اقدام شود.

۲) با توجه به عدم نیاز خادمین ، پس از استعلام از افراد متقاضی، نسبت به فروش دستگاه کباب زن برقی اقدام و درآمد حاصله با اولویت تعمیر موتورخانه تبدیل یا خرید سایر اقلام سرمایه ای  به احسن شود.

۳) تا قبل از ماه رمضان نسبت به عقد قرارداد وسکونت حاج اقا دارابی اقدام، تا نماز ضمن اقامه نماز  ظهر ، نماز صبح هم اقامه شود.

تبصره: درصورت اسکان ایشان حق الزحمه ایی بابت ایاب و ذهاب پرداخت نمیشود.

۴) تلاش امنا برای تامین منابع مالی هزینه های جاری و بویژه تعمیر موتور خانه مورد تاکید قرار گرفت.