صورتجلسه هیات امنای مسجد موسی ابن جعفر(ع)
❇️حاضرین:برادران؛عباسی(مراد)،هاشمی(سیدمحمد)هاشمی(سیدمحمد)،عظیمی،عباسی(بهروز) مجدآبادی، حقیقی ،وظیفه دان ،حیدری، افشار
❇️دستور جلسه:برنامه های محرم و مسایل جاری
❇️اهم مطالب مطروحه:
۱)ارایه گزارش اقدامات مقدماتی بعمل آمده برای محرم درخصوص تهیه وسایل اطعام،حبوبات و ظروف یکبار مصرف و تلاش خواهران خادم برای آماده سازی وسایل اطعام
۲)ارایه گزارش نحوه برگزاری برنامه های محرم  شامل:
✅زیارت عاشورای برادر ریاحی پس از نمازعشا
✅سخنرانی آقای امین و مداحی برادر خلج از ساعت۲۱ الی۲۳
✅قطعیت حضور برادران آریانی،طاهرزاده و کرودژه درهنگام عزیمت هیات به بیت معظم شهدا و احتمال حضور برادران جلینی و خیرآبادی
✅لزوم تذکر به معدود نمازگزاران برای عدم شعار دادن اضافی پس از تکبیر
❇️مصوبات:
۱)باتوجه به لزوم استفاده از دستگاه کارتخوان سیار نسبت به باز گشایی حساب هیات امنا در بانکی که این امکان را میدهداقدام گردد.
۲)با توجه به لزوم رعایت نظم در برنامه های مسجد و آرامش محیط، نسبت به تذکر و روشنگری لازم از سوی امام جماعت و هیات امنا برای پرهیز از شعارهای اضافی به معدود افراد مورد نظر اقدام شود.
۳)باتوجه به دعوت سخنران برای ظهر عید غدیر برنامه اطعام جشن عید غدیر در ظهر عید انجام شود.
۴)مطابق سنوات قبل هنگام عزیمت به بیت معظم شهدا، نسبت به ارایه یادگاری یا لوح یادبود به خانواده معظم شهید اقدام شود.
۵)باحضور امنا( در آشپزخانه) درشب اول محرم (پس از نماز عشا)و اولین اطعام نسبت به تجلیل از خادمین اطعام اقدام گردد.